absolutions.com.pl

biznes, finanse, praca

dopłaty do odszkodowań
Finanse

Czym są dopłaty do odszkodowań i kiedy można się o nie ubiegać?

Wypadek drogowy to bardzo często wydarzenie, po którym trzeba czasu, żeby się pozbierać, zwłaszcza jeżeli w takim zdarzeniu odniosło się jakieś obrażenia. Firmy ubezpieczeniowe jednak działają szybko. Ubezpieczalnia sprawcy może wykorzystać sytuację, że poszkodowany nie jest w stanie w pełni zadbać o swój interes, żeby zaniżyć kwotę wypłacanego odszkodowania. Należy jednak wiedzieć, że po fakcie można jeszcze coś zrobić. Warto w takiej sytuacji skorzystać z usług profesjonalnej kancelarii odszkodowawczej.

Dopłaty do odszkodowań Kraków – sposób na nieuczciwych ubezpieczycieli

Bardzo często zdarza się, że wypłacone z OC sprawcy wypadku odszkodowanie, nie pokrywa w całości faktycznych kosztów szkody, która została poniesiona przez ofiarę. A koszty te mogą być znaczne. Najczęściej dotyczą one zniszczonego albo uszkodzonego pojazdu i uszczerbku na zdrowiu, ale wiązać mogą się również ze stratą rzeczy osobistych i zmniejszeniem dochodów związanym z całkowitą, albo częściową utratą zdolności do pracy. Statystycznie rzecz ujmując, taka sytuacja zdarza się nad wyraz często i jest dość oczywista. W interesie ubezpieczalni leży po prostu wypłata możliwie jak najmniejszego odszkodowania.

Powszechnie panuje przekonanie, że kiedy raz zaakceptuje się kwotę wypłacanego z OC sprawcy odszkodowania, to nie ma już odwrotu. Okazuje się, że przekonanie to jest błędne. W czasie trzech lat od wypadku sprawa może być jeszcze raz otwarta i ponownie rozpatrzona. Aby uzyskać większe odszkodowanie, potrzebna jest jednak wiedza prawnicza i czas – proces taki może trwać nawet miesiącami. Dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest skorzystanie z usług kancelarii odszkodowawczej, która pieniądze wypłaci od razu w formie dopłaty do odszkodowania, a pieniądze odzyska od towarzystwa ubezpieczeniowego. Takie rozwiązanie jest łatwe i bezpieczne.

Kiedy można ubiegać się o dopłatę do odszkodowania?

Rozwiązanie, jakim jest dopłata do odszkodowania, nie jest jednak dostępne zawsze i dla każdego. Dopłaty do odszkodowań w Krakowie uzyskać można po spełnieniu kilku podstawowych warunków. Przede wszystkim – jak już wcześniej wspomniano – nie może upłynąć więcej, niż trzy lata od daty, w której nastąpił wypadek. Po tym czasie sprawa jest już definitywnie zakończona i uzyskanie dopłaty nie będzie możliwe. Drugim, dość oczywistym warunkiem jest to, że trzeba mieć prawo do otrzymania odszkodowania. Posiadają je wszystkie osoby, które w wypadku spowodowanym przez inną osobę odniosły jakąkolwiek szkodę.

Warunkiem koniecznym jest również to, żeby szkoda została opłacona z OC sprawcy. Nie jest to wcale oczywiste, ponieważ wypadki mogą wyglądać bardzo różnie. W przypadku wypadków drogowych i rolniczych (z udziałem pojazdów i sprzętów używanych w rolnictwie) posiadanie OC przez sprawcę wypadku jest najczęściej oczywiste. Najczęściej, ale nie zawsze. Kiedy dochodzi na przykład do potrącenia pieszego przez rowerzystę, sprawca niekoniecznie musi posiadać ubezpieczenie, z którego będzie wypłacone odszkodowanie. W przypadku, w którym szkoda dotyczy uszkodzonego pojazdu, musi być ona częściowa. Jeżeli ubezpieczyciel uznał szkodę całkowitą i w związku z tym wypłacił poszkodowanemu kwotę należnego odszkodowania, uzyskanie dopłaty nie będzie już możliwe. W takiej sytuacji ważne jest również to, by nie została dokonana naprawa pojazdu na podstawie faktur, ani bezgotówkowo. Oczywiście życie pisze bardzo różne scenariusze i niektóre sytuacje są bardzo skomplikowane. Wtedy najlepiej zasięgnąć porady specjalisty, czy uzyskanie dopłaty będzie w jakikolwiek sposób możliwe.

Dopłaty do odszkodowań krok po kroku

Uzyskanie dopłaty jest bardzo łatwe. Przede wszystkim należy ustalić, czy w danym przypadku będzie to możliwe, przy czym pomocna będzie kancelaria odszkodowawcza. Kolejnym krokiem jest przedstawienie kosztorysu szkody. Jeżeli poszkodowany go nie posiada, kancelaria może uzyskać go bezpośrednio od ubezpieczyciela. Konieczne będzie jednak podanie numeru szkody. Kolejnym dokumentem, który jest niezbędny dla uzyskania dopłaty do odszkodowania, jest decyzja towarzystwa ubezpieczeniowego o wypłacie odszkodowania. Oba te dokumenty są konieczne do tego, aby kancelaria mogła wykonać analizę sprawy i oszacować, jakie odszkodowanie faktycznie należy się poszkodowanemu w danym wypadku i jaką kwotę można uzyskać jeszcze od ubezpieczyciela. Na tej podstawie zostaje podjęta decyzja o wysokości ewentualnej dopłaty. Rozwiązanie takie jest przede wszystkim bardzo praktyczne – dodatkowe pieniądze można uzyskać szybko i bez większych formalności.