absolutions.com.pl

biznes, finanse, praca

rodzaje badań marketingowych
Marketing

Rodzaje badań marketingowych – co jest w nich ważne?

Rodzajów badań marketingowych jest bardzo dużo. Wynika to z ogromnego zróżnicowania rynków i konsumentów. Nie dziwi więc, że żeby prawidłowo móc przeprowadzać analizy, należy oprzeć się na konkretnych badaniach, które mierzą odpowiednie wskaźniki. Jakie rodzaje badań marketingowych wyróżniamy? Co trzeba wiedzieć o każdym z nich?

Okres trwania badania

Badania można prowadzić w sposób ciągły, czyli przez cały czas bez żadnej przerwy. Można je też prowadzić okresowo, czyli w pewnych ustalonych przedziałach czasowych. Czasami są prowadzone także badania ad hoc. To pojedyncze badania, które mają na celu określenie konkretnej wielkości w danym momencie. W praktyce może to być pojedyncze badanie, które polega na rozdawaniu ankiet lub dzwonieniu do klientów i pytanie o konkretny zakup, lub pogląd w danej sytuacji. Badania ad hoc mogą być przeprowadzane np. po konkretnej akcji promocyjnej w markecie albo nawet po to, by sprawdzić odbiór premiery nowego serialu telewizyjnego lub filmu.

Rodzaj badanych informacji – jakościowe i ilościowe

Tutaj możemy wyróżnić dwa rodzaje badań marketingowych – ilościowe i jakościowe. Badania ilościowe służą do przygotowywania statystyk. Podczas ich wykonywania mierzy się ilość konkretnego zjawiska. Czasami jest ona także badana w korelacji z innymi zjawiskami i czynnikami. Badania te są dość drogie, bo żeby otrzymać miarodajny wynik, należy skontaktować się z dość dużą grupą respondentów. Przykładem takich badań mogą być sondaże wyborcze. W ich przypadku produktem jest partia polityczna lub konkretny kandydat.
Drugim rodzajem badań są badania jakościowe. Wykorzystuje się je do poznawania motywów konsumentów. Najczęściej sięga się po nie, podczas wprowadzania nowego produktu na rynek, by sprawdzić jakiego odzewu konsumentów można się spodziewać. Można też prowadzić je, gdy pojawia się potrzeba udoskonalenia istniejącego już na rynku produktu. Dzięki odpowiedziom respondentów można wyznaczyć obszary do poprawy oraz zastanowić się, co tak właściwie myślą o aktualnej wersji tego produktu. Pozwala to tworzyć produkty bardziej dopasowane do oczekiwań i potrzeb konsumentów.
Takie badania najczęściej przeprowadza się w grupie focusowej. Podczas jego trwania wybranej grupie zadaje się liczne pytania, które mają pomóc w ustaleniu preferencji respondentów. Badania całościowe polegają na przeprowadzeniu kilkunastu dyskusji panelowych z uczestnikami reprezentującymi różne środowiska i grupy docelowe. Przeważnie w każdym panelu dyskusyjnym bierze 8-12 uczestników i moderator.