absolutions.com.pl

biznes, finanse, praca

Biznes

Czym jest rentowność firmy i jak ją sprawdzić?

Prowadzenie własnego biznesu ma główny określony cel – zarabianie pieniędzy. Jeśli koszty przewyższają przychody i nie zanosi się na to, że inwestycje się zwrócą, może pojawić się problem. Czy Twoja firma jest rentowna? Warto to sprawdzić, robiąc analizę rentowności. W tym celu określa się główne wskaźniki – ROS, ROE, ROI i ROA. Czym dokładnie są i w jaki sposób je wyliczyć? Sprawdź!

Czym jest rentowność firmy?

Rentowność firmy oznacza w dużym skrócie to, czy firma przynosi zyski i czy jej prowadzenie się opłaca. Odzwierciedla, czy przedsiębiorstwo jest efektywne i czy posiadany kapitał jest wyższy od zadłużenia. 

Wyobraź sobie, że wciąż tylko zadłużasz swój biznes i wprowadzasz inwestycje, które jednak nie przynoszą efektu. W takiej sytuacji trzeba zaplanować kolejne kroki, przebranżowić firmę lub nawet po prostu ją zamknąć.

Rentowność oznacza się różnymi wskaźnikami. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji, najlepiej porównać je z:

  • poprzednimi okresami firmy (np. miesiącem, kwartałem, rokiem),
  • konkurencyjnymi przedsiębiorstwami,
  • wskaźnikami dla konkretnej branży,
  • ustalonymi wcześniej planami biznesowymi.

Wskaźnik ROS

ROS (ang. return on sales) to wskaźnik rentowności sprzedaży lub inaczej rentowność netto. Określając go dla swojego przedsiębiorstwa, sprawdzisz, jak dokładnie wygląda stosunek zysku netto do wszystkich przychodów ze sprzedaży. 

Zyskiem netto nazywa się całkowitą kwotę, jaką wypracowała firma. Od sprzedaży ogólnej wszystkich produktów i usług odejmuje się z kolei podatek dochodowy i wszelkie poniesione przez Ciebie koszty. Wzór na ROS to: zysk netto / przychody ze sprzedaży x 100%. 

Standardowo im wynik wyższy, tym lepiej. Istotne jest również porównanie go z poprzednimi okresami sprzedażowymi. Dzięki temu sprawdzisz, czy rentowność netto rośnie, czy może spada (np. z powodu zwiększonych kosztów).

Wskaźnik ROE

ROE (ang. return on equity) to wskaźnik rentowności kapitału własnego. W tym przypadku sprawdzasz stosunek zysku netto do kapitału włożonego przez Ciebie w działalność, czyli korzystasz ze wzoru: zysk netto / kwota kapitału własnego x 100%.

Także w przypadku ROE im wyższa stopa zwrotu, tym lepiej. Dzięki udowodnieniu wysokiej rentowności tego rodzaju łatwiej pozyskać np. inwestorów, którzy chętniej wyłożą pieniądze na rozwój firmy w przyszłości. 

Wskaźnik ROA

ROA (ang. return on assets) to wskaźnik rentowności aktywów. Aby obliczyć ROA, stosuje się wzór: zysk netto / aktywa ogółem x 100%. Dzięki temu sprawdzisz, jak efektywnie gospodarujesz majątkiem przedsiębiorstwa. Określenie tego wskaźnika jest przydatne szczególnie przed wzięciem np. pożyczki na rozwój firmy. 

Wskaźnik ROI

ROI (ang. return on investment) to wskaźnik zwrotu z inwestycji. Dzięki niemu sprawdzisz, czy konkretna inwestycja była dla firmy opłacalna. Aby policzyć ROI, skorzystaj ze wzoru: zysk operacyjny opodatkowany / całkowite nakłady inwestycyjne x 100%.

Chcesz poczytać więcej o rentowności firmy? Sprawdź artykuł: https://pragmago.pl/porada/analiza-rentownosci-i-wskazniki-rentownosci/